Alvikorr 1L Antracit Ral 7016

9 319Ft

1 készleten

Végösszeg:
Cikkszám: 5995801170210 Kategória: Címkék: , , , ,

Leírás

Bevonatrendszer
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek.
Inhibitív pigmentet is tartalmaz.
Választék:
ALVIKORR piros RAL 3000
ALVIKORR sárga RAL 1018
ALVIKORR szürke RAL 7035
ALVIKORR barna RAL 8017
ALVIKORR bronz 501
ALVIKORR szürke RAL 7001
ALVIKORR vörös 800
ALVIKORR ezüst 900
ALVIKORR fehér RAL 9016
ALVIKORR fekete RAL 9005
ALVIKORR zöld RAL 6010
ALVIKORR kék RAL 5015
ALVIKORR kék RAL 5017
ALVIKORR okker 450
ALVIKORR grafit ezüst
ALVIKORR grafit zöld
ALVIKORR grafit bordó
ALVIKORR grafit fekete
ALVIKORR lakk
A választék előzetes megállapodás alapján fényességi fokozat és RAL szín vonatkozásában bővíthető.
Grafit színek esetén beltéren 1 réteg, kültéren 2 réteg Alvikorr zománcfesték / pl. fekete RAL 9005 / használata
javasolt..
Alkalmazási terület: elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és
horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. Az
ALVIKORR termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk
időjárásálló. Előnyösen alkalmazhatók alumínium-és könnyűfém szerkezetek, burkolóelemek (pl.
épülethomlokzat) festésére
Minőségi jellemzők:
Külső színes homogén eloszlású
szuszpenziók
Kifolyási idő 23 oC-on mérőpohár ? 6
mm-rel mérve (MSZ EN ISO
2431:2001)
min. 60 s
Nem illó anyag tartalom 105 oC-on, 2
óra
(MSZ EN ISO 3251:2003)
min. 55%
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2001) 1,1-1,4 kg/m3
Szemcsefinomság
(MSZ EN ISO 1524:2002)
20-30 um
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 30 perc
6. fokozat max. 24 óra
ALVIKORR BEVONATRENDSZER 2/3
Átfesthetőség a második réteggel
(MSZ 9640/24:1979)
5 óra 20 oC
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes,
selyemfényű
Tapadás könnyű- és színesfémen,
valamint acél-felületen
(MSZ EN ISO 2409:1999)
0 fokozat
Rugalmasság Erichsen
(MSZ 9640/6:1987)
min. 7 mm
Keménység ingás módszerrel (MSZ
9640/14:1982)
min. 30%
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 9-10 m2
/l/réteg
Ellenállóképesség
Vízben 20 oC-on, 15 napig tartó
bemerítés után (MSZ 9640/11:1983)
a bevonat változatlan
3%-os nátronlúg-oldatban 15 napig
tartó bemerítés után (MSZ
9640/14:1988)
a bevonat változatlan
3%-os ecetsav-oldatban 24 órai
bemerítés után (MSZ 9640/14:1988)
a bevonat változatlan
Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.
Csomagolás:0,25 literes, 1 literes, 2,5 literes címkével ellátott ónozott patentdoboz, és 25 kg-os acél kanna.
Alkalmazás: Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. Futórozsdás acélfelületre, és olyan
esetekben, amikor a rozsda eltávolítása nem volt megfelelő, Dunaplaszt Primer alkalmazása ajánlott. A könnyűés színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben
alkalmazzák önmagában. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 um, kültéren min. 120 um legyen. Az
egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra 20 oC száradási időt kell biztosítani.
Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
0 oC-on 10 nap
5 oC-on 5 nap
20 oC-on 1 nap száradási időt kell biztosítani a teljes átkeményedéshez, és ez alatt az idő alatt
nedvességtől óvjuk a bevonatot.
A termék -5 oC-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a bevonatot annak teljes
megszáradásáig óvni kell.
Az ALVIKORR termékek felvitele mártással, ecseteléssel és szórással egyaránt végezhető. A legcélszerűbb
felhordási mód az airless szórás.
Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.
Veszélyes anyagtartalom:, 1-metoxi-2-propilacetát 15 %, izobutilacetát 13 %,
VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz
Figyelmeztető mondatok:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
A z óvintézkedésre utaló mondatok:
P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól//forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
ALVIKORR BEVONATRENDSZER 3/3
P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy
rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban
ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató
jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

További információk

Tömeg 1 kg


A webshopunkban az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Csak indokolt esetben alkalmazzuk (pl: alapanyag drágulás, technológiaváltás igénye) a már leadott rendelések esetében.
Ilyen esetben mindig egyeztetés történik (írásban és szóban) a webshop és a vevő részéről, a Vevő élhet az elállás jogával.